نان سنگک در تنور

نان سنگک در تنور

سنگک نوعی نان است که روی بستری از سنگک‌ها در تنور مسطح طبخ می‌شود. (سنگک: سنگ + ک (ک تصغیر) است). سنگک نانی است که هم‌اکنون فقط در ایران است بنابراین می‌توان آن را نان ملی ایران نامید.

ارسال نظر