غار دریایی یا غار ساحلی

غار دریایی یا غار ساحلی

غار دریایی یا غار ساحلی نوعی غار است که به وسیله امواج دریا شکل می‌گیرد. فرایند اولیه در تشکیل غارهای دریایی فرسایش است. غارهای دریایی در سراسر جهان یافت می‌شوند و به صورت فعال در امتداد خطوط ساحلی کنونی و نیز به‌عنوان باقی‌مانده خطوط ساحلی قدیمی تشکیل می‌شوند.

ارسال نظر