عقاب ماهی‌گیر

عقاب ماهی‌گیر

عقاب ماهی‌گیر در زیست‌گاه‌های متنوعی زندگی می‌کند و مهمترین چیزی که به آن نیاز دارد یک گسترهٔ آبی - مانند دریا، دریاچه، رود، تالاب و … - است که غذای مورد نیاز او را تأمین کند. رژیم غذایی او تقریباً فقط از ماهی تأمین می‌شود و ویژگی‌های بدنی و رفتاری او به‌طور خاص برای صید ماهی تکامل یافته‌است.

ارسال نظر