• 4 روز - 16ساعت رانندگی
 • بازدید از 12 مکان
 • فاصله 1258 Km
  • شروع : تهران
  • نقطه پایانی : شوش

گذر از لرستان و سفر به خوزستان

سفر به خوزستان مانند سفر به کشور دیگری است! این سفر شمارا شگفت زده میکند سرزمینی با آب و هوای متنوع و مردمان متنوع و خونگرم.

 • 1
 • اراک
 • 18.57 ° clear sky
 • 277km, 3:00 ساعت رانندگی ,
 • 2
 • بروجرد
 • 18.4 ° clear sky
 • 110km, 1:00 ساعت رانندگی , 6:00 ساعت توقف
 • 5
 • خرم‌آباد
 • 21.22 ° clear sky
 • 149km, 2:00 ساعت رانندگی ,
 • 6
 • اندیمشک
 • 33.75 ° clear sky
 • 175km, 2:00 ساعت رانندگی ,
 • 10
 • شوش
 • 33.92 ° clear sky
 • 145km, 2:00 ساعت رانندگی ,
 • 11
 • دهلران
 • 34.18 ° clear sky
 • 138km, 1:00 ساعت رانندگی ,

ارسال نظر