• 6 روز - 30ساعت رانندگی
 • بازدید از 14 مکان
 • فاصله 1598 Km
  • شروع : تهران
  • نقطه پایانی : جاده سرچم

صعود به قله سبلان

سبلان سومین قله مرتفع ایران و یکی از زیباترین قلل دنیا! است. آب گرمی که پایین این کوه است لذت بازدید از این قله را چند برابر میکند.

 • 1
 • سرو هرزویل
 • 20.19 ° overcast clouds
 • 254km, 2:00 ساعت رانندگی , 1:00 ساعت توقف
 • 2
 • رشت
 • 18.43 ° overcast clouds
 • 82km, 1:00 ساعت رانندگی , 2:00 ساعت توقف
 • 3
 • آبشار ویسادار
 • 19.58 ° clear sky
 • 102km, 1:00 ساعت رانندگی , 2:00 ساعت توقف
 • 4
 • ساحل گیسوم
 • 20.42 ° clear sky
 • 26km, 8:00 ساعت توقف
 • 5
 • جاده اسالم به خلخال
 • 13.46 ° clear sky
 • 94km, 1:00 ساعت رانندگی , 3:00 ساعت توقف
 • 6
 • دریاچه نئور
 • 9.55 ° clear sky
 • 101km, 1:00 ساعت رانندگی , 2:00 ساعت توقف
 • 8
 • مشگین شهر
 • 15.26 ° scattered clouds
 • 101km, 1:00 ساعت رانندگی , 2:00 ساعت توقف
 • 9
 • آب گرم شابیل
 • 7.53 ° clear sky
 • 53km, 3:00 ساعت توقف
 • 13
 • قله سبلان
 • -3.6 ° clear sky
 • 13km, 4:00 ساعت Journey_WALKING , 6:00 ساعت توقف
 • 14
 • آب گرم شابیل
 • 7.53 ° clear sky
 • 13km, 4:00 ساعت Journey_WALKING , 10:00 ساعت توقف
 • 18
 • جاده سرچم
 • 17.07 ° clear sky
 • 198km, 2:00 ساعت رانندگی , 3:00 ساعت توقف
 • نقطه پایانی
 • تهران
 • 25 ° few clouds
 • 506km, 5:00 ساعت رانندگی , 3:00 ساعت توقف

ارسال نظر

2 نظر

Navid AminAghaee photo
1
Navid AminAghaee شنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۸
This journey is very cool
Navid AminAghaee photo
1
Navid AminAghaee شنبه، ۰۴ شهریور ۱۳۹۶
this is a test to Journey