ارتفاعات بینالود

این روستا بر روی دامنه ی ارتفاعات بینالود قرار دارد. بینالود نام رشته کوهی می باشد که یکی از کوه های مشهور خراسان به نام بینالود و بلندترین قله ی استان به نام شیرباد معروف به بام خراسان را در خود جای داده است.

ارسال نظر