شتر سواری و قدم زدن در ساحل دریا بزرگ چابهار

شتر سواری و قدم زدن در ساحل دریا بزرگ چابهار

می‌توانید بروی صخره‌های فرش شده با خزه‌های سبز رنگ این ساحل قدم بزنید و یا تجربه شتر سواری را امتحان کنید.

ارسال نظر