زیست شناسی و تهدیدهای غار قوری قلعه

زیست شناسی و تهدیدهای غار قوری قلعه

از لحاظ زیست‌شناسی غار مسکن گونه نادری از خفاش به نام خفاش موش گوشی است. متأسفانه بازدیدهای کنترل نشده باعث آسیب فراوان به داخل غار شده و در جای جای دیواره‌ها می‌توان یادگاری و شکستگی استلاگمیتها را دید.

ارسال نظر