تفاوت دمای آب در بستر یک رود

تفاوت دمای آب در بستر یک رود

غلظت بیشتر آب گرم و تفاوت ساختاری آن با آب سرد جاری در كف رودخانه باعث می‌شود که این آب ها تا مسافت حدود سیصد متری بستر رودخانه هم پیش بروند در حالی که به طور کامل با هم مخلوط نشده اند و در بستر رودخانه قابل تفکیک هستند! به این ترتیب می بینید که در یك طرف رودخانه آب سرد و در طرف دیگر آب گرم جریان دارد به طوری که می توان یک پا را در طرف سرد و پای دیگر را در طرف گرم رودخانه گذاشت.

ارسال نظر