پالنگان

پال در زبان کردی به معنای چسبیده است

ارسال نظر