قله سبلان

پس از بازدید از تبریز مخصوصا در طول تابستان، صعود بر روی سبلان تنها چیزی است که شما نیاز دارید.نفس تازه ای از هوای تازه قبل از اینکه تهران و شیراز می توانند در ماه های ژوئیه و اوت باشند.

برچسب‌ها

دریاچه

ارسال نظر