عکس هوایی

در این تصویر روستا، جنگل و قله را میتوانید ببینید

ارسال نظر