رسوبات آهکی بقایای بدن جانداران دریایی

رسوبات آهکی بقایای بدن جانداران دریایی

رسوبات آهکی بقایای بدن جانداران دریایی (سخت‌پوستان و ماهی‌ها) به همراه ماسه و خاک رس، مواد اصلی تشکیل‌دهندهٔ رسوبات این کوه‌ها است.

ارسال نظر