شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی دربرگیرنده نزدیک به ۶۱۰۰۰ بیت و یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین سروده‌های حماسی جهان است. سرایش این شاهکار ادبی حاصل دست کم سی سال تلاش و کارپیوسته این شاعرنامدار است.موضوع این شاهکار ادبی، افسانه‌ها و تاریخ ایران از آغاز تا حملهٔ عرب‌ها به ایران در سدهٔ هفتم میلادی است که در چهار دودمان پادشاهیِ پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان گنجانده می‌شود.

ارسال نظر