ساحل دریا کوچک چابهار، اسکله‌ای پر رفت و آمد

ساحل دریا کوچک چابهار، اسکله‌ای پر رفت و آمد

ساحل دریا کوچک چابهار، اسکله‌ای پر رفت و آمد است و پر از کشتی‌های باری و اقیانوس‌پیما که در انتظار بار زدن و تخلیه کانتینر‌های بزرگ باری هستند و قایق‌ها و لنج‌های کوچک و بزرگ صیادی و باربری که در مجاورت اسکله پهلو گرفته‌اند.

ارسال نظر