زیست شناسی غار قوری قلعه

زیست شناسی غار قوری قلعه

گروهی از کارشناسان معتقدند که با توجه به اطلاعاتی که بدست آمده است، به نظر می‌رسد تا پیش از زمانی که این غار به یک غار نمایشی تبدیل شود، تعداد زیادی از مهره‌داران همچون سمندر خال زرد و خفاش‌ها در آن زندگی می‌کردند.

ارسال نظر