قله دماوند

با 4-5 ساعت کوهنوردی ملایم از گوسفند سرا به بارگاه سوم میرسید

ارسال نظر