نزدیک قله

از یک جایی به بعد سنگها رنگ زرد به خودشون میگیرن و بوی گوگرد بیشتر میشه

ارسال نظر