تنور بربری

ابتدا نانها را در قسمت پهلو چپ قرار میدهند و سپس به جلو تنور می آورند تا نان به طور کامل پخته شود. مدت پخته برای نان حدود ۱۰ الی ۱۵ دقیقه میباشد. نان بربری نانی است که تخمیر آن طولانی است وبا حرارت ملایم، در مدت زمان طولانی پخته میشود.

ارسال نظر