اول ایمنی،بعد کار

اول ایمنی،بعد کار

در طول مسیر جمله معروف اول ایمنی،بعد کار مدام به چشمتان می‌خورد و کارگرانی که در زیر نور لامپ در حال استخراج و تفکیک سنگ‌ها هستند

ارسال نظر