ابعاد تونل‌های معدن فیروزه

ابعاد تونل‌های معدن فیروزه

حداقل ارتفاع سقف کارگاه دو متر و حداکثر پهنای آن هم دو متر است و پس از استخراج فیروزه در یک طبقه، دو متر ضخامت سقف از کارگاه باقی می‌ماند و کار استخراج در طبقه بعدی انجام می‌گیرد وتاکنون ۱۸ طبقه استخراج در معدن فیروزه انجام و ۵۰ کیلومتر تونل در آن ایجاد شده است.

ارسال نظر