آبشار پیران

آبشار پیران در چهارمین همایش شورای سیاست‌گذاری ثبت آثار ملی کشور در لیست میراث طبیعی کشور قرار گرفت. این آبشار نام خود را از روستای پیران واقع در پایین دست خود گرفته که در شمال شهر سر پل ذهاب واقع شده.

ارسال نظر