جزیره ناز

تنها محلی است که به دلیل جزر و مد با پای پیاده و یا با خودروی شخصی می توان تا فاصله یک کیلومتری داخل آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس را پیمود

برچسب‌ها

جزیره ناز

ارسال نظر