تخم گذاری لاک‌پشت‌های پوزه عقابی

تخم گذاری لاک‌پشت‌های پوزه عقابی

از ابتدای اسفند هر سال این لاکپشتها با پیمودن مسافتی طولانی برای تخم گذاری از آفریقا به ساحل قشم می‌آیند

برچسب‌ها

تخم‌گذاری

ارسال نظر