سجاد سالاروند

سجاد سالاروند

این کوهنورد 13 ماه قبل از این تصویر جفت پای خود را در تصادف رانندگی از دست داده بود و پس از 13 ماه بر روی بلندترین قله ایران ایستاد

ارسال نظر