ساحلی با صخره‌هایی بلند

ساحلی با صخره‌هایی بلند

ساحلی با صخره‌هایی بلند و غارهای طبیعی که بر اثر فرسایش برخورد امواج آب شکل گرفته‌اند و تخته‌ سنگ‌هایی به شکل آدمک‌های سنگی که خرچنگ‌ها بر روی آن‌ها آفتاب می‌گیرند.

ارسال نظر