روستای کنگ | ماسوله هزارساله

روستای کنگ | ماسوله هزارساله

نام طرقبه که می آید تصاویری از زیبایی های این منطقه در ذهنمان نقش می بندد، حالا اگر از زیبایی های رنگارنگ آن دل بکنیم، می توانیم در گوشه ای از این منطقه به دنیای ساده ای به نام روستای کنگ قدم بگذاریم. این روستا طبیعت و عناصرش را به کار گرفته و جلوه ای کم نظیر را خلق کرده است تا میزبان مردمانی باشد که در طی قرن ها در آن سکونت داشته اند.

ارسال نظر