اتاق‌های کوچک قلعه بهستان

اتاق‌های کوچک قلعه بهستان

در ساخت این اتاق‌ها نیز از اندازه یکسانی تبعیت نشده است. اندازه بیشتر آن‌ها ۲ در ۲٫۵۰ متر و ارتفاع آن ۲٫۴۰ و تعدادی از این اتاق‌ها دارای سقف تیزه‌دار جناغی هستند. دو سمت ورودی دیوار اتاق‌ها ، گودی‌های مثلث شکل کوچک یا مدور کنده شده که هدف از ایجاد آن‌ها روشنایی محوطه بوده است.

ارسال نظر