قلعه بهستان، دژی مستحکم یا کاخی با شکوه

قلعه بهستان، دژی مستحکم یا کاخی با شکوه

در پایین‌ترین ضلع شمال شرقی قلعه مشرف بر رودخانه قزل‌اوزن اتاقی دیده می‌شود که سطوح دیواره‌های داخلی و کف آن دارای گچ است که احتمالا به منظور سکونت از آن استفاده می‌کردند. از قسمت‌های مهمی که تا امروز دست‌نخورده و سالم باقی مانده،

ارسال نظر