تزئینات تکیه معاون‌الملک

تزئینات تکیه معاون‌الملک

رسم‌بندهای زیر گنبد زینبیه با کاشی‌هایی که گل و بوته بر آن‌ها نقش بسته است تزئین شده‌اند.(رسم‌بندی یا رسمی‌بندی شیوه‌ای از معماری سنتی و تكامل یافته‌ی گوشه‌سازی است كه در آن با استفاده از قالب واحد، طاق‌هایی در فواصل چهار طاق اصلی قرار می‌دهند كه در نتیجه مربع به هشت‌ضلعی تبدیل می‌شود و سپس گنبد بر روی آن مستقر می شود). کاشی‌هایی مربعی به طول ضلع ۲۰ با زمینه‌ی سفید در بخش بالایی رسم‌بندها قرار دارند که اشعار محتشم کاشانی را در بر دارند.

ارسال نظر