حیاط تکیه بیگلربیگی

این تکیه حیاط نسبتا وسیعی دارد که کف آن در حدود ۲/۵ متر از کف خیابان پایین‌تر است. در وسط حیاط نیز حوض بزرگی قرار گرفته است. این حیاط در ماه محرم، میزبان جمعیت انبوه عزادارن حسینی است. با توجه به چنگک‌های باقی‌مانده در قسمت ایوان غربی، به نظر می‌رسد در فصل زمستان نیز با برپایی چادر در این حیاط از عزاداران استقبال می‌شده است.

ارسال نظر