چشمه‌سارهای پرآب

چشمه‌سارهای پرآب

مسیر پیاده روی دریاچه نئور به ییلاق سوباتان پر است از چشمه سارهای پرآب فراوان که همراه با صدای شرشر آب، جلوه بسیار زیبایی به این مسیر بخشیده است.

ارسال نظر