اقیانوس ابر

با دیدن اقیانوس ابر و اسب‌های وحشی که آزادانه در دامنه‌ها می‌خرامند و آب و هوای متغیری که چند دقیقه‌ای آفتابی و ناگهان ابری و بارانی و دوباره پس از دقایقی آفتابی می‌شود، چشمان هر بیننده‌ای را خیره و حیرت‌زده می‌کند.

ارسال نظر