آبشار ورزان

آب رودخانه ورزان یکی از شاخه های اصلی رودخانه لیسار که از چشمه های بالا دستی ییلاق سر چشمه گرفته در مسیر خود هنگام ریزش از صخره های عظیم ورزان آبشار زیبا و دیدنی که ارتفاع آن بیش از ۱۰۰ متر رو تشکیل می دهد.

ارسال نظر