آبشار ریجاب

ارتفاع کلی این آبشار از بالای صخره‌ها تا پایین‌ترین نقطه از طبقه سوم آن در حدود ۱۵۰ متر است، اما با توجه به این که بخش بالایی آبشار دچار فرسایش شده و منجر به ایجاد دره‌ای تنگ نیز شده است، در حال حاضر ارتفاع بخش آبریز آبشار در حدود ۱۰۰ متر است.

ارسال نظر