گورستان ابودوجانه

معروفترین این بقاع قدیمی متعلق به یکی از بازماندگان جنگ احد به نام ابودجانه است وی که از یاران باوفای پیامبر اسلام (ص) بوده در جنگ احد با تمام قوا در کنار پیامبر ایستاده و با مشرکان جنگیده. به همین دلیل هم در بین اهالی ریجاب از حرمت خاصی برخوردار است

ارسال نظر