گورستان ابودوجانه

بر روی برخی نیز با خط کوفی نام و نشان متوفی حک شده و بالای برخی نیز بنای منارمانندی ساخته شده که به شکل ستونی چند ضلعی است که در قاعده قطورتر و در رأس باریکتر شده است. این منارها که ارتفاعشان بالغ بر دو متر میباشد از جنس سنگ یا آجر و ملات میباشند و به هیچیک از سنگ قبرهایی که تاکنون دیده ایم شباهت ندارند

ارسال نظر