طاق شاه عباسی

در ادامه دره‌ی مسیر چشمه آبگرم حمام مرتضی‌علی به طاق زیبای شاه‌عباسی برخورد می‌كنیم كه بیش از 700 سال قدمت دارد و میان دو كوه نزدیك به هم ساخته شده و بنایی آجری است كه در قسمت بالا و یا تاج آن سنگ به كار رفته است. قدمت طاق آن ۴۵۰ سال هست طاق شاه عباس برای مدت ۵۵۰ سال عنوان باریکترین و بلند ترین طاق دنیا رو به اسم .خودش ثبت کرده بوده طاقی با ۷۰۰۰ سال سن که عنوان کوچکترین سد در دنیا رو هم به خودش اختصاص .داده

ارسال نظر