چشمه آب گرم مرتضی علی

چشمه آب گرم مرتضی علی

بزرگ‌ترین چشمه آب گرم از درون حفره‌ای منشا می‌گیرد كه به حمام مرتضی‌علی .معروف است

ارسال نظر