مهمترین جاذبه گردشگری روستا بریس

مهمترین جاذبه گردشگری روستا بریس

مهمترین جاذبه گردشگری روستا صخره ای است که به اسکله صیادی روستا مشرف است و منظره ای بی بدیل را فراهم آورده است که تماشای آن برای ساعتهای متوالی لذت بخش است. با اینکه زیر بعضی از صخره ها خالی شده اما گردشگران ، با بی احتیاطی ریسک گرفتن عکسی بیاد ماندنی را به جان میخرند.

ارسال نظر