بومی های بریس

حدود صد سال پیش بریس دارای ۳۵ باب خانه و حدود ۳۰ شناور بوده‌است. بومی های بریس از میدها هستند. میدها از ساکنان قدیمی چابهار هستند.

ارسال نظر